Inici >> Què és l'adAS >> Confiança

"com creem confiança"

entorns segurs

L'adAS proporciona un entorn de seguretat i confiança en la gestió i ús de la identitat digital a la organització degut a la utilització responsable de la informació demanada i a les técniques innovadores implementades per a la seguretat dels processos i la informació.

Seguretat i Confiança

adAS facilita la adaptació de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) gràcies al compliment de factors com la protecció d'informació en trànsit o el registre de les activitats dels usuaris.

L'adAS guarda la informació necessària per monitorizar, analitzar, investigar i documentar activitats indegudes o no autoritzades, permetent la identificació en cas necessari de la persona que actua.

Amb la intenció de mantenir un alt grau de privacitat, l'adAS només proporciona la informació de la identitat digital dels usuaris necessària per a cada aplicació.

En funció de la sensibilitat d'una aplicació, s'associa un nivell de confiança a un mètode d'autenticació. Permetent, per exemple, establir que l'accès a determinades aplicacions crítiques només es realitci mitjançant autenticació amb DNI electrònic.

Mitjançant un sistema d'events s'identifiquen atacs o comportaments anòmals en el procés d'autenticació, donant la possibilitat de bloquejar a l'usuari i/o adreça IP.

A més d'aquests sistemes de seguretat, adAS facilita la integració amb sistemes d'alta disponibilitat o balancejadors de càrrega.

Control d'accés per IP i/o usuari en autenticar-se amb l'adAS

Control d'accés en l'adAS.