Inici >> Què es l'adAS >> Administració

"com administrar el SSO"

Amb una eina completa

L'adAS incorpora una eina d'administració web pràctica i sencilla que a més de permetre la configuració del sistema disposa d' elements de monitorització, de control d'events i de Business Intelligence (BI) que el complementen.

Eina d'administració

Informes i estadístiques

L'adAS incorpora un motor de Business Intelligence (BI) que utilitza el quadre de comandament o dashboard per a realitzar l'anàlisi de l'estat del SSO de forma gràfica i intuitiva

Permet a través d'una visualització ràpida de forma gráfica el progrés d'autenticacions i accessos, tant correctes com incorrectes, en els últims dies, quins son els usuaris que han realitzat més autenticacions i/o accessos i els recursos més accedits per l'usuari, entre altres.

Aquests informes mostren l'estat del sistema en temps real, ajuden a diagnosticar de forma preventiva intents de suplantació d'identitat, així com altres possibles situacions anòmales que puguin ocórrer al sistema.

Dashboard de l'adAS. Progrés de les autenticacions.

Nivells de confiança

Degut a que les aplicacions poden treballar amb diferents tipus d'informació sensible, l'adAS permet establir nivells de confiança entre mètodes d'autenticació i proveeïdors de servei.

Amb aquest mètode és possible definir quin nivell de confiança (en definitiva, quins tipus d'autenticació) requereix un proveïdor de servei.

En el cas en que l'usuari s'hagi autenticat amb un mètode amb nivell de confiança baix i l'aplicació a la que tracta d'accedir requereixi un més alt, l'adAS tornarà a solicitar que s' identifiqui de nou.

Gràcies a aquestes característiques, es podrà permetre, per exemple, que l'usuari modifiqui la seva paraula clau sense necessitat de recordar l'anterior en el cas d'autenticar-se´mitjançant un certificat digital o DNI electrònic.

Monitorització

L'adAS incorpora una eina d'administració web pràctica i sencilla que a més de permetre la configuració del sistema disposa d'elements de monitorització avançats:

 • Sistema de control d'events que bloqueja automàticament possibles atacs de denegació de servei o usuaris amb comportaments anòmals.
 • Monitorizació en l'adAS. Control d'events.
 • Sistema de monitorització que permet a l'administrador fer un seguiment dels logs del sistema por fil d'execució.
 • Monitorització en l'adAS. Seguiment de Logs.

Interoperabilitat

L'adAS és un Sistema multiprotocol de Single Sign-On que permet respondre a la gran majoria d'estàndards del mercat:

 • SAML 1.1/Shibboleth 1.3
 • SAML 2.0
 • PAPI v1
 • OpenSSO
 • CAS

A més, ofereix la possibilitat de connectar amb multitut d'aplicacions i tipus de recursos, tant comercials/open source com propietaris o fins i tot amb aplicacions fetes a mida en PHP, Java, .NET, etc.

Aquesta interoperabilitat és transparent per l'administrador, ja que la inclusió de recursos protegits en el Single Sign-On se realitzarà de la mateixa manera per a qualsevol tipus de recurs, facilitant així la gestió del Single Sign-On.

Multi-idioma

L'adAS ofereix la possibilitat d'adaptar en diversos idiomes el Single Sign-On gràcies al seu suport d'internacionalització, tant de cara a l'usuari (pantalles de login, logout, etc.), com a l'eina d'administració web, pudiendo seleccionar un idioma diferente en cada entorno.

Per defecte l'adAS és compatible en Espanyol, Anglès, Gallec i Català, amb facilitat per incorporar altres idiomes.

Internacionalització en l'adAS

Privacitat

L'adAS té en compte amb especial interés la privacitat relativa a les dades dels usuaris. Per això s'han adaptat els informes estadístics per a evitar problemes de privacitat, fent possible anonimitzar les dades de caràcter personal que es mostren.

Usuaris anonimitzats a l'adAS.

És possible, a més, gestionar l'accès limitat a l'eina d'administració de tal forma que certs usuaris puguin accedir només a les seccions de la administració relatives als informes estadístics

Captures de pantalla

 1. Estadístiques
 2. Monitorització
 3. Nivells de confiança
 4. Interoperabilitat
 5. Multi-idioma
 6. Privacitat
 7. Captures